O mnie

Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Medycznym Centrum Kształcenia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam studia magisterskie z Psychologii (o specjalności psychologia kliniczna) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doktoryzuję się w dziedzinie Psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Uczestniczę w kursach i szkoleniach poszerzających moje kompetencje terapeutyczne, m.in. w warsztacie dotyczącym rozpoznawania zaburzeń dysocjacyjnych za pomocą wywiadu klinicznego Trauma & Dissociation Symptoms Interview („TADS-I diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych”), w warsztacie pracy z doświadczeniem głosów z wykorzystaniem wywiadu klinicznego SCIV 1.5 („Głosy- poradnik terapeuty”).

Doświadczenie kliniczne zdobyłam podczas pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks, w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic.
Mam również doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowej, wynikające m.in. z rocznego stażu w Kryzysowym Telefonie Zaufania dla osób dorosłych (116 123), działającym przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Prowadziłam badania naukowe w obszarze psychotraumatologii, psychofizjologii, psychologii zdrowia (we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie) oraz immunologii. Dzięki temu w mojej pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję najnowszą dostępną wiedzę naukową (evidance based psychotherapy).
Obecnie prowadzę praktykę prywatną w Chorzowie.

Do moich Pacjentek i Pacjentów podchodzę w sposób indywidualny, uwzględniając specyfikę ich trudności, z wrażliwością i uważnością. Pracuję głównie w oparciu o nurt psychodynamiczny, jednak czerpię również z innych, naukowo zweryfikowanych, nurtów psychoterapii.

Należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Poddaję swoją pracę regularnej superwizji prowadzonej przez superwizora PTP. Odbyłam psychoterapię własną. Kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty.

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt telefoniczny:
+48 576 429 295
lub przez ZnanyLekarz.pl

Scroll to Top