Oferta

01

Konsultacja

Konsultacja psychoterapeutyczna to pierwszy krok w procesie terapeutycznym, podczas którego pacjent ma możliwość omówienia swoich obaw, trudności i celów z psychoterapeutą. Podczas konsultacji psychoterapeuta zapewnia bezpieczne i wspierające środowisko, w którym pacjent może swobodnie dzielić się swoimi myślami i uczuciami. Głównym celem konsultacji jest określenie, czy psychoterapia jest odpowiednim rozwiązaniem dla pacjenta oraz jakie mogą być główne cele i oczekiwania terapeutyczne. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi zdefiniować problem, zidentyfikować jego główne przyczyny oraz ustalić potencjalne kierunki pracy terapeutycznej. Może również służyć do oceny relacji terapeutycznej i wzajemnej zgodności między pacjentem a psychoterapeutą. W trakcie konsultacji pacjent ma możliwość lepszego zrozumienia procesu psychoterapeutycznego oraz metod pracy psychoterapeuty. Jest krótkoterminowym spotkaniem, które może trwać od jednej do kilku sesji, w zależności od potrzeb pacjenta i złożoności problemu. To pierwszy krok w drodze do zrozumienia siebie, poprawy samopoczucia oraz rozwiązania trudności życiowych przy wsparciu doświadczonego profesjonalisty.

02

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym to praktyka, która skupia się na badaniu nieświadomych procesów psychicznych i ich wpływie na aktualne zachowania, myśli i emocje. W terapii psychodynamicznej psychoterapeuta i pacjent wspólnie eksplorują nie tylko obecne problemy, ale również przeszłe doświadczenia, relacje i wzorce zachowań. Centralnym celem psychoterapii jest zrozumienie mechanizmów obronnych oraz ukrytych motywacji, które kształtują osobowość i wpływają na codzienne funkcjonowanie. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi rozwijać samoświadomość, wyjaśniać konflikty wewnętrzne oraz budować zdrowe strategie radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Psychoterapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym może być szczególnie skuteczna dla osób poszukujących głębokiej introspekcji i zrozumienia własnych motywacji i emocji.

03

Wsparcie i interwencja kryzysowa

Wsparcie psychologiczne to proces, w którym psycholog oferuje swoje wsparcie i pomoc osobom, które doświadczają trudności emocjonalnych, psychologicznych lub życiowych. Podstawowym celem jest zapewnienie klientowi bezpiecznego i wspierającego środowiska, w którym może on otwarcie dzielić się swoimi uczuciami, myślami i doświadczeniami. Podczas sesji psycholog słucha uważnie, stawiając na empatię i zrozumienie jego perspektywy. Psycholog pomaga klientowi identyfikować i rozumieć źródła jego problemów oraz rozwijać strategie radzenia sobie z nimi.

Interwencja kryzysowa jest szybką i skuteczną reakcją na sytuacje kryzysowe lub nagłe zdarzenia traumatyczne, które mogą powodować znaczny stres i dezorganizację emocjonalną u osób zaangażowanych. Celem interwencji kryzysowej jest zapewnienie natychmiastowego wsparcia i stabilizacji emocjonalnej osobom dotkniętym kryzysem, aby pomóc im poradzić sobie z trudnościami, zminimalizować negatywne skutki oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i kontroli.

Cennik usług
Konsultacja psychoterapeutyczna – 50min- 180zł
Psychoterapia indywidualna – 50min – 180zł
Konsultacja psychologiczna – 50min – 180zł

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt telefoniczny:
+48 576 429 295
lub przez ZnanyLekarz.pl

Scroll to Top